Koszyk

  • Twój koszyk jest pusty!

  Zamówienie

  Koszyk

Reklamacje

Reklamacje

Sprzedawane produkty są wolne od wad.

W przypadku problemów z produktami, reklamacje można kierować pisemnie na podany adres lub w formie elektronicznej.

Dane kontaktowe do składania reklamacji:

Świeczkiwarte Łukasz Wołyniec

ul. Scaleniowa 20/11, 15-780 Białystok

Telefon:
508-361-249, 515-649-777  (opłata wg. cennika właściwego operatora)
E-mail: biuro@swieczkiwarte.pl

W opisie reklamacji, zaleca sie podanie następujących informacji:

- rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady oraz informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,

- wymaganego  sposobu  doprowadzenia Produktu  do  zgodności  z  Umową  Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od Umowy  Sprzedaży,

- danych  kontaktowych  składającego  reklamację, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji  przez  Sklep.

Powyższe informacje mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Możesz skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


  • Łukasz Wołyniec
  • Autor: Łukasz Wołyniec
  • Utworzono: 13/10/2020
  • Zmieniono: 13/10/2020